Arne Hemkes

Na meer dan twee decennia bij verschillende grote adviesbureaus te hebben gewerkt in diverse rollen, vond ik het in 2011 tijd om op eigen benen te staan. Ik heb inmiddels bij veel organisaties in de keuken gekeken en constateer: het blijft altijd mensenwerk. Wat er ook wordt geïmplementeerd, samengevoegd of gewijzigd, het wordt gerealiseerd door een samenspel van individuen.
Ik vind het dan ook belangrijk om samen met individuen, individueel of als team, de weg te gaan om nog effectiever en krachtiger te worden. Herkennen en hanteren van persoonlijke blinde vlekken, onzekerheden en vastzittende/belemmerende patronen zijn een belangrijke stappen naar effectiever optreden.
Als organisatieadviseur en executive (team)coach is de combinatie van bedrijfskundige aspecten en gedrag daarom een terugkerend element in mijn adviesopdrachten. Het begeleiden van individuen en teams bij het realiseren van gedrag vanuit de kracht van het individu. Opdat dit gedrag effectief is en zodoende bijdraagt aan persoonlijke- en organisatiedoelstellingen. Vanuit mijn bedrijf “Driving Change” werk ik samen met Strakblauw.
Meer informatie kun je vinden op: https://www.linkedin.com/in/arne-hemkes-95675a6/